kennismaken en wennen

Kennismaken en wennen 

Het kennismakingsgesprek tussen de ouders en de pedagogisch medewerker vindt plaats op de groep. Het kind is daarbij en kan dan meteen een beetje wennen.

De ouders krijgen de ruimte om aan te geven wat zij belangrijk vinden voor hun kind: aan welke rituelen een kind hecht, de wijze van troosten, bijzondere afspraken enzovoorts.

De ouders kunnen vertellen waar het kind gevoelig voor is en hoe daar rekening mee te houden. Dit is voor de pedagogisch medewerker belangrijk, omdat ze zich dan beter kan richten op het kind.

Algemene zaken die betrekking hebben op Harlekijn worden besproken en er wordt kennis gemaakt met de groep en zo mogelijk de andere pedagogisch medewerker. Tijdens dit gesprek worden de rituelen rond het brengen en halen besproken. Ouders kunnen vragen stellen over het beleidsplan of informatieboekje wat ze inmiddels hebben ontvangen. Meestal kan het kind daarna zonder moeite de volgende keer gewoon meedoen.

De eerste keer dat de peuter de opvang bezoekt komt het kind om 09.15 uur, omdat het dan rustig is. De ouders en de pedagogisch medewerker kunnen nog een kort gesprekje houden waarna er door de ouder afscheid genomen wordt.

Voor het eerst een peuteropvang bezoeken is voor het kind een sociaal emotionele gebeurtenis. Het kind moet nog vertrouwen krijgen in de pedagogisch medewerkers en de nieuwe omgeving. In de gewenningsperiode gaan ze zich veilig voelen en hechten aan de pedagogisch medewerkers. Ze leren zich los maken van de ouder en vertrouwen erop dat ze weer opgehaald worden door de ouders.

Als blijkt dat een peuter toch moeilijk kan wennen wordt samen een stappenplan opgesteld. Het kind kan dan bijvoorbeeld eerst en deel van de ochtend komen. Die periode kan langzaam worden uitgebreid.

Contact

Harlekijn Opvang & Dienstverlening B.V.
KvK: 61865397
BTW: 854522621B01
Registratienummer Landelijk Register: 116226158

Kantoor/administratie:
Doelstraat 48
3155 AJ Maasland
sander@harlekijnmaasland.nl

Opvanglocatie:
(de Groene Oase)
Doelstraat 48
3155 AJ Maasland
telefoon: 0614229319 (8:30 – 12:00 uur)

www.harlekijnmaasland.nl

Nieuwsbrief

Twitter

  • Beste ouders/verzorgers, Na de meivakantie, vanaf maandag 13 mei, starten we met ons nieuwe thema ‘Ik en mijn fami… ,
  • Vandaag kwam er een lammetje op bezoek in de klas. Wat was ze lief en zacht.,
  • Het is nog winter, maar wij zijn begonnen aan ons nieuwe thema: Vier de lente met Puk! We hebben samen met Puk al w… ,
Naar Boven