home

Welkom op de pagina van peuteropvang Harlekijn Maasland!
Fijn dat u belangstelling heeft voor Harlekijn Opvang en Dienstverlening B.V. Onze locatie bevindt zich op de begane grond van basisschool “De Groene Oase” waar we gebruik maken van twee lokalen. Hier werken vijf ervaren pedagogisch medewerkers: Ank, Gea, Helma, Maria en Tamara. Er zijn twee groepen die op basis van leeftijd en ontwikkeling zijn verdeeld in een “oudste” en “jongste” groep. De oudste groep is voor de kinderen die bijna 3 jaar zijn en vaak al ver(der) zijn in hun ontwikkeling. De jongste groep is ook de groep waar normaal gesproken de nieuwe kinderen instromen. Instromen kan vanaf 1 jaar en 6 maanden. Wij zijn op schooldagen geopend van 08.45-11.45 en volgen de officiële vakanties.

De doelstelling van de peuteropvang is om jonge kinderen tot 4 jaar op een speelse manier te laten ontwikkelen voor doorstroming naar de basisschool.

De kinderen leren in een veilige omgeving met elkaar te spelen. De pedagogische medewerkers zorgen voor een gezellige sfeer waardoor er vertrouwen ontstaat en de kinderen open staan voor nieuwe ervaringen. Het plezier tijdens het spelen staat voorop en is belangrijk om de ontwikkeling goed te laten verlopen.

We werken met Uk en Puk. Dit programma is ontwikkeld volgens de richtlijnen voor voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE). De interactieve manier van werken stimuleert alle ontwikkelingsgebieden die voor peuters belangrijk zijn. Denk hierbij aan : taal, voorbereidend rekenen, motoriek, en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Naast het spelen met ons ontwikkelingsmateriaal bieden we ook creatieve activiteiten aan zoals plakken, kleien, knutselen en schilderen. Door het zingen van liedjes, verhaaltjes voorlezen en het houden van kringgesprekken stimuleren we de taalontwikkeling. We streven ernaar elke dag een half uur buiten te spelen of binnen in het gymlokaal.
Ons pedagogisch beleidsplan gaat in op onze manier van werken, welke methodes we gebruiken en waarom we dit doen en wat de visie daarachter is. U kunt het plan hier lezen en/of downloaden.
Daarnaast streven wij naar een maximale digitale dienstverlening en proberen wij alle informatie, formulieren en registraties via digitale media en dan vooral deze site te laten verlopen. Daarnaast maken we gebruik van email, Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn.

Voor administratieve, contractuele en beleidszaken kunt u terecht op sander@harlekijnmaasland.nl of klik hier om direct contact met ons op te nemen.

Contact

Harlekijn Opvang & Dienstverlening B.V.
KvK: 61865397
BTW: 854522621B01
Registratienummer Landelijk Register: 116226158

Kantoor/administratie:
Doelstraat 48
3155 AJ Maasland
sander@harlekijnmaasland.nl

Opvanglocatie:
(de Groene Oase)
Doelstraat 48
3155 AJ Maasland
telefoon: 0614229319 (8:30 – 12:00 uur)

www.harlekijnmaasland.nl

Nieuwsbrief

Twitter

  • Beste ouders/verzorgers, Na de meivakantie, vanaf maandag 13 mei, starten we met ons nieuwe thema ‘Ik en mijn fami… ,
  • Vandaag kwam er een lammetje op bezoek in de klas. Wat was ze lief en zacht.,
  • Het is nog winter, maar wij zijn begonnen aan ons nieuwe thema: Vier de lente met Puk! We hebben samen met Puk al w… ,
Naar Boven